Nature Boy

Nature Boy

sábado, 31 de marzo de 2012

Malas e Interesantes

Mientras que...
Meanwhile,

... Corinne Calvet se prepara para ser mala, a la francesa.
Corinne Calvet gets ready to be bad, the French Way.

No hay comentarios:

Publicar un comentario