Nature Boy

Nature Boy

martes, 24 de abril de 2012

Beauty

Lo que me recuerda que...
That reminds me that...
Así se levanta Ava de mañana.
That's how Ava wakes up in the morning.

No hay comentarios:

Publicar un comentario