Nature Boy

Nature Boy

miércoles, 1 de agosto de 2012

The Bitch

Sin embargo...
Nevertheless...Ella está aquí porque le da la gana.
She's there because she wants to.

No hay comentarios:

Publicar un comentario